ZKP Lipnica - Słownik
zaloguj się   |   
RSS

Słownik

Słownik powstał na podstawie pracy
"Słownik nazw geograficznych gminy Lipnica"

autorstwa Aliny Drzazga i Tomasz Drzazga

Praca opracowana w 2003 roku.
Pracę recenzowali dr Jacek Kaczmarzyk i dr Cezary Obracht-Prondzyński

Korekte nanieśli Marzena Warnke i Andrzej Lemańczyk


Wszystkich haseł w słowniku: 374
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O
Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź 1-9

Kijowo

intensywnie zarastające, płytkie jezioro położone na pn.-wsch. krańcu wsi Ostrowite. Pow.4,2 ha, dł.490 m, szer.140 m. Jezioro stanowi typowy przykład procesu zalądowienia, czyli powolnego zarastania zbiornika wodnego i przekształcania się w ląd. Proces ten w przypadku jez. Kijowo uległ jednak znacznemu przyśpieszeniu, do czego przyczynia się działalność kopalni kruszywa w Ostrowitem, która powoduje obniżanie się poziomu wód gruntowych. Obecnie jest to rozległe trzęsawisko z charakterystyczną roślinnością bagienną oraz karłowatymi drzewami.