ZKP Lipnica - Słownik
zaloguj się   |   
RSS

Słownik

Słownik powstał na podstawie pracy
"Słownik nazw geograficznych gminy Lipnica"

autorstwa Aliny Drzazga i Tomasz Drzazga

Praca opracowana w 2003 roku.
Pracę recenzowali dr Jacek Kaczmarzyk i dr Cezary Obracht-Prondzyński

Korekte nanieśli Marzena Warnke i Andrzej Lemańczyk


Wszystkich haseł w słowniku: 374
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O
Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź 1-9

Bory Tucholskie

kompleks leśny na Pojezierzu Południowopomorskim między Chojnicami a Tucholą na pd. a Kościerzyną i Starogardem Gdańskim na pn. Pokrywa obszary sandrowe, na których wytworzyły się ubogie gleby, przeważnie piaszczyste. Pow. ok.120 tys. ha. Na terenie gminy Lipnica rozciąga się pn. część Obszaru Chronionego Krajobrazu nr 5 „Fragment Borów Tucholskich” utworzonego w 1981 roku. Początek bierze od granicy gminy na pn. od jez. Księże, skąd drogą gruntową biegnie na zach. przez miejscowości Dmuchowo, Mielno, Dąbrowa do szosy, która na odcinku 1,5 km biegnie w kierunku pd. do miejscowości Nowa Osusznica. Następnie na zach. drogą gruntową do Upiłki, stąd do wsi Łąkie i dalej w kierunku zach. do Brzeźna Szlacheckiego. Stąd szosą i drogą gruntową w kierunku pd. do granicy gm. Lipnica i gm. Konarzyny. Cały OCHK nr 5 zajmuje obszar 16635 ha i charakteryzuje go duża lesistość: 73%. Przeważają drzewostany sosnowe z domieszką dębu, świerka, buka i graba. Występują tu również bory bagienne wykształcone na torfowiskach wysokich. Krajobraz uzupełnia bogata sieć rzek i strumieni oraz liczne jeziora typu rynnowego. Bogactwo świata roślinnego uzupełnia występowanie wielu gatunków zwierząt, jak: jelenie, sarny, dziki, lisy, jenoty, borsuki, kuny, zające, wydry i bobry.