ZKP Lipnica - Słownik
zaloguj się   |   
RSS

Słownik

Słownik powstał na podstawie pracy
"Słownik nazw geograficznych gminy Lipnica"

autorstwa Aliny Drzazga i Tomasz Drzazga

Praca opracowana w 2003 roku.
Pracę recenzowali dr Jacek Kaczmarzyk i dr Cezary Obracht-Prondzyński

Korekte nanieśli Marzena Warnke i Andrzej Lemańczyk


Wszystkich haseł w słowniku: 374
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O
Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź 1-9

Srakowice

wybudowanie położone przy prawym brzegu jez. Gwiazda, w miejscu największego przewężenia jeziora. Skąd taka nazwa? Otóż „Ònégo czasu w Łączém kùnczëła sã kadencjô szółtësa. Nikt sã nie garnął òstac szółtësém. Łączanie pòstanowilë gò wëbrac ze swòjégò karna. Pò dłudżim radzeniu nie bëło zgòdë na niżódnégò kandydata. Tej wëmëslono taczé rozwiązanié: wszëtczé kòbietë òblokłé w tëch samëch ruchnach miałë wëpnąc rzëc. Chłopi mielë nalezc swòją kòbiétã pò wëpniãtim slôdkù. Sztrida bëła jesz ò to gdze tegò òbrzãdu dokònac. Co bë nikt nié miôł nikòmù za złé, wëbieranié ùstalono na nôdalszim zakątkù Łączégò nad jezorém Gwiazdë. Chłopi mielë drãgą robòtã. Niżóden nié mógł rozpòznac swòji białczi. Tej Łączanie ju mëslelë, że òstaną bez szółtesa. Jaż tu nagle jedén z chłopów zarëczôł „to je mòja sraka”. Szółtes bëł wëbróny. Môl gdze to sã dzało òdtądka dostôł miono Srakòwice”.