ZKP Lipnica - Słownik
zaloguj się   |   
RSS

Słownik

Słownik powstał na podstawie pracy
"Słownik nazw geograficznych gminy Lipnica"

autorstwa Aliny Drzazga i Tomasz Drzazga

Praca opracowana w 2003 roku.
Pracę recenzowali dr Jacek Kaczmarzyk i dr Cezary Obracht-Prondzyński

Korekte nanieśli Marzena Warnke i Andrzej Lemańczyk


Wszystkich haseł w słowniku: 374
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O
Ó P Q R S Ś T U V W X Y Z Ż Ź 1-9

Bytowskie, Pojezierze

mezoregion fizycznogeograficzny o pow. ok. 1924 km². Najwyższa część Pojezierza Zachodniopomorskiego z kulminacją Siemierzycka Góra - 256 m n.p.m. Obejmuje obszar leżący w obrębie głównej strefy moren czołowych, utworzonych w stadium pomorskim zlodowacenia północnopolskiego. Na terenie gm. Lipnica stanowi obszar wysoczyzny, którą urozmaicają w rejonie Gliśna Wielkiego i Brzeźna Szlacheckiego liczne wzgórza morenowe osiągające nawet 230,2 m n.p.m. oraz głęboko wcięte doliny rynnowe z jeziorami. Część tego obszaru, który wyznaczają: droga gruntowa od miejsca styku granic trzech gmin (Tuchomie, Bytów, Lipnica) do miejscowości Borzyszkowy, pn. brzeg Jez. Borzyszkowskiego i droga gruntowa od jez. Kamieniczno w kierunku miejscowości Trzebiatkowy, wchodzi w skład otuliny Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi”.