ZKP Lipnica
zaloguj się   |   
RSS

Proponowany porządek posiedzenia w dniu 23.09.2013 r.

19.09.2013

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze  Oddziału ZKP w Lipnicy w dniu 23.09.2013 r. (poniedziałek), początek godzina 18:00 (drugi termin 18:30).

Proponowany porządek posiedzenia:    
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza – protokolanta
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przyjęcie protokółu z poprzedniego walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego
5. Wybór komisji (a. wnioskowej, b. skrutacyjnej, c. wyborczej) – jawne
6. Sprawozdanie ustępującego Zarządu
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
8. Dyskusja nad sprawozdaniami
9. Uchwała o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi
10. Wybory- tajne (prezes+6 zarząd; 3 komisja rewizyjna; delegaci na zjazd)
11. Dyskusja na temat zadań dla nowo wybranego Zarządu
12. Uchwalenie wniosków
13. Ogłoszenie wyników wyborów
14. Wolne wnioski
15. Zamknięcie zebrania
 

Wersja do druku
« inne aktualności