ZKP Lipnica
zaloguj się   |   
RSS

Kadencja w latach 2004 - 2007

25 października 2004 r., zgodnie ze statutem ZKP, odbyły się w naszym oddziale wybory. W wyniku jawnego głosowania wybrano skład zarządu w następującym składzie:
Agnieszka Cyra,
Danuta Pych Lipińska,
Andrzej Lemańczyk,
Irena Lew Kiedrowska,
Stanisława Bastian Brzezińska,
Ewa Zmuda Trzebiatowska.

Nowym prezesem została wybrana Ewa Zmuda Trzebiatowska. W ciągu 3-letniej kadencji odbyło się 10 spotkań zarządu, na których omawiano i planowano pracę oddziału.

Do imprez i spotkań na stałe już wpisały się: spotkania noworoczne połączone z mszą św. z elementami liturgii w języku kaszubskim, uczestnictwo w Zjazdach Kaszubów i współorganizacja Gminnego Przeglądu Twórczości Kaszubskiej uczniów z terenu gminy Lipnica w Brzeźnie Szlacheckim.

Dwukrotnie spotkania noworoczne (2005 i 2006) odbyły się w szkole w Brzeźnie Szlacheckim. W 2007 r. spotkanie miało miejsce w Domu Strażaka w Lipnicy. Przy okazji tych spotkań przeprowadzono akcje charytatywne. W 2005 r. zbieraliśmy na wsparcie rodziny Borzyszkowskich z wybudowania Brzeźna Szlacheckiego (rodzinę nagłą śmiercią osierocił ojciec). Przekazaliśmy rodzinie 525,- zł oraz środki żywnościowe, chemiczne i odzież. W 2007 r. odbyła się zbiórka pieniężna dla syna skarbnika ZG ZKP Henryka Rohde (operacja przeszczepu szpiku kostnego). Zebraliśmy wówczas 500,- zł.

Corocznie na przełomie maja-czerwca w szkole w Brzeźnie Szlacheckim odbywa się Przegląd Twórczości Kaszubskiej, w którym udział biorą wszystkie szkoły z terenu gminy Lipnica. Nasz oddział stara się wspierać tą inicjatywę finansowo oraz organizacyjnie.

Podczas kadencji 2004-2007 byliśmy współorganizatorami gminnych eliminacji Konkursu Rodnej Mowy. Dwukrotnie eliminacje miały miejsce w Urzędzie Gminy przy współudziale szkoły z Lipnicy, w 2007 r. natomiast w szkole w Brzeźnie Szlacheckim.

Często przedstawiciele naszego oddziału brali udział w uroczystościach i spotkaniach, których organizatorami były inne oddziały ZKP. Udział braliśmy w promocji książki „Dzikie gęsi” autorstwa Grzegorza Szramie i Romana Drzeżdżona oraz w debacie „Sukcesy i porażki oddziałów ZKP w ciągu 50 lat”. Spotkania odbyły się w Chojnicach. W Miastku byliśmy na spotkaniu noworocznym oraz biesiadzie „Pożegnanie lata”. W Bytowie na spotkaniu noworocznym połączonym z 20. leciem tegoż oddziału. W Brusach-Jagliach na otwarciu wystawy „Sztuka ludowa Kaszub” w nowo otwartej Chacie Kaszubskiej. W Słupsku na mszy św. z okazji uroczystości jubileuszowych i odsłonięcia tablicy poświęconej Annie Łajming. Wraz z uczniami ze szkoły z Brzeźna Szlacheckiego uczestniczyliśmy w spotkaniu poświęconym pisarzowi Stanisławowi Pestce. W Kartuzach z naszym udziałem zostały odprawione msze św. z okazji I i II rocznicy śmierci Jana Pawła II. Uczniowie szkół wraz dyrekcjami i nauczycielami wzięli udział w otwarciu Leśnej Izby Patriotyzmu i Tradycji im. Józefa Gierszewskiego, komendanta TOW „Gryf Pomorski”. W Baninie i Kolbudach byliśmy uczestnikami uroczystości poświęcenia i przekazania sztandarów.

W 2006 r. byliśmy współorganizatorami z oddziałami w Miastku i Tuchomiu Dnia Jedności Kaszubów, który odbył się w Tuchomiu.

Nie zapominaliśmy w swoich działaniach o ważnym święcie, dniu 11 listopada. W 2005 r. w Borowym Młynie miała miejsce msza św. w intencji poległych, walczących o polskość i granice tutejszych ziem Gochów. Część artystyczną przygotowała młodzież z Lipnicy i Borowego Młyna. Spotkanie zakończyło się wspólnym biesiadowaniem. W 2006 r. byliśmy inicjatorami renowacji pomnika i odsłonięcia tablic poświęconych ofiarom I i II wojny światowej. Uroczystość odbyła się 11 listopada 2006 r. w Łąkiem.

19 maja 2007 r. z naszej inicjatywy odbyła się w kościele w Borzyszkowach msza św. w 10. rocznicę śmierci księdza kan. Kazimierza Raepke. Potem odbyła się wieczornica, obejrzeliśmy część artystyczną w wykonaniu uczniów ze szkoły w Lipnicy. Licznie przybyli goście przekazywali ciepłe wspomnienia o zmarłym kapłanie.

W 2006 r. na całych Kaszubach obchodzono 50. lecie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Specjalnymi medalami 50. lecia ZKP za działalność na rzecz Kaszub zostali uhonorowani pani Władysława Spiczak Brzezińska i kol. Andrzej Lemańczyk. Wręczenia podczas spotkania noworocznego w Lipnicy w styczniu 2007 r. dokonał Prezes ZG ZKP Artur Jabłoński. W uroczystościach obchodów 50. lecia ZKP, w nadzwyczajnym zjeździe delegatów w grudniu 2006 r. wzięli udział z naszego oddziału: Andrzej Lemańczyk, Piotr Lemańczyk i Roman Lew Kiedrowski.

25 sierpnia 2007 r. kol. Andrzej Lemańczyk był organizatorem posiedzenia Zarządu Głównego i Rady Naczelnej, które to odbyły się w szkole w Lipnicy.

W 2004 r postulowaliśmy do wójta gminy Lipnica o ogłoszenie konkursu na herb gminy. W pracach nad opracowaniem projektu herbu wzięli udział nauczyciele historii i przedstawiciele zarządu oddziału. Niestety komisja heraldyczna odrzuciła wybrany projekt.

Na podstawie sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału ZKP w Lipnicy, kadencji 2004-2007 prezesa Ewy Zmuda Trzebiatowskiej opracował Andrzej Lemańczyk.

Wersja do druku